พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา “เขาตะกรุบเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว”เขาตะกรุบเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา