ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560″ สู่การนำไปปฏิบัติของสถานศึกษาและครูผู้สอน 

ระดับปฐมวัยขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.ณ.โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี สถาณศึกษาใดสนใจเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code ตามแอกสารที่แนบมา หรือที่ www.aksorn.com/early-childhood

A

ติดต่อเรา