ขอเชิญรับชมรายการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561”

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการแพร่ภาพออกอากาสสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ” ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. 

          ในการนี้ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงรับชมรายการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561” ในวันและเวลาดังกล่าว

IMG

ติดต่อเรา