ผอ.มนตรี พันธ์อิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 18 มกราคม 2561
ท่านรองเรือง จันทพันธ์ ,ท่านผอ.กนกวรรณ รอดคง ,ท่านศน.รองรัตน์ ศิริ และคณะผู้ติดตาม

ฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการศึกษา ในรอบ 1 ปี

ของ ท่านผอ.มนตรี พันธ์อิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง

      

Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ (see all)
ติดต่อเรา