ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมวางพุ่มดอกไม้ในงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ติดต่อเรา