ติดตามผลเครือข่ายกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

                  ตามที่ศน.รองรัตน์ ศิริ ส่งหนังสือเลขที่ ศธ 04153/ว114  แจ้งประชุมในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 นั้น ขอแจ้งเลื่อนวันประชุม  เป็นวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น.  

ติดต่อ สพป.สก.1