กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพระได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก และ เสริมสร้างพัฒนาการศักยภาพคุณภาพการเรียนให้ ทันยุค ทันสมัย ทันเทคโนโลยี  ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง มอบทุนการศึกษา แจกของขวัญ ของรางวัล และร่วมรับประทานอาหารกันกับผู้ปกครองที่มาให้กำลังบุตรหลาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ติดต่อเรา