โรงเรียนบ้านเขาแหลม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านคะ

โรงเรียนบ้านเขาแหลม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านคะ

ถ่ายภาพ : ครูวรรณพร  เกษชาติ 
ครูณัฐญา  แก้วพลงาม