โรงเรียนบ้านเขาแหลม โดยการนำของท่านผ.อ.ไกรรักษ์ โชติรัตน์ และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอวังสมบูรณ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2561

โรงเรียนบ้านเขาแหลม โดยการนำของท่านผ.อ.ไกรรักษ์ โชติรัตน์ และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู
อำเภอวังสมบูรณ์   ในวันที่ 16 มกราคม 2561

 

ติดต่อเรา