แจ้งส่งข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

(อ้างถึง หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561)

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561  ขอความร่วมมือส่งข้อมูลแผนการรับนักเรียนภายในวันที่ 18 มกราคม 2561

 

ติดต่อเรา