กิจกรรมวันเด็ก ปี 61

โรงเรียนบ้านลุงพลู 

จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560

คำขวัญวันเด็ก   รู้คิด  รู้ทำ  สร้างสรรค์เทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561

***************

ติดต่อเรา