วันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส นายหงษ์คำ หาบุญมี กรรมการสถานศึกษา และคณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง การมอบเกียรติบัตร และการแจกอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีเหมาบ้านลมมาให้เด็กๆได้เล่นตลอดทั้งงาน กิจกรรมภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 

ติดต่อเรา