ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

         สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่องค์กรความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคม จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนชุมชน ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th/innovation

ติดต่อเรา