ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.spm.36.obec.in.th