กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

000

00

ติดต่อ สพป.สก.1