วันเด็กแห่งชาติ 2561 จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นาย ประสาร พรหมณา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว วัฒนธรรมจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมนันทนาการ การแสดงความสามารถของสุนัขสงคราม ม้าจากฟาร์มม้า ตะวัน มีรถสายพานลำเลียง สอดคล้องกับคำขวัญของ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี รู้คิด รู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยี
 
รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมออกร้านจัดเต็นท์นิทรรศการ แจกของขวัญของรางวัล
ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดสระแก้ว
1.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
2.กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
3.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
4.ขนส่งจังหวัดสระแก้ว
5.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
6.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว
7.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
8.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
9.วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
10.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
11.สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
12.ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว
13.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
14.โรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี
15.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
16.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
17.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
18.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว
19.หน่วยงาน แรงงานจังหวัดสระแก้ว
20.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
21.บ้านแสงตะวันฟาร์ม
22.ชมรมจักรยานและชมรมฟุตซอล อคานิมี่
23.อำเภอเมืองสระแก้วร่วมกับเหล่ากาชาดอำเภอเมืองสระแก้ว
24.บริษัทอีซูซุสระแก้ว
25.โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี
26.ไบโอดีเซล ศาสตร์พระราชา
27.สำนักงาน สก.สค.สระแก้ว
28.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว
29.บริษัทสยามสไมล โบรคเกอร์ สาขาสระแก้ว
30.มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาการสอนนาฏยสังคีต ชลบุรี
31.ท่านเจ้าคุณพระรัตนสราธิคุณ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหนองกะพ้อ
32.คูโบต้า ส.ธานินท์ การยนต์
และร้านถ่ายเอกสารไทยแก้ว(คุณธนา เอี่ยมภูเขียว)
33.บริษัทสระแก้วอิงค์เจ็ท ไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้ง จำกัด
34.ข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ทอด ช ดำรงชัยการพิมพ์
35.วิทยุการบิน
36.กองอำนวยการ
37.สังคมพาเพลิน
38.English is fun
39.เด็กดี แจ่มใส ปฐมวัย อนุบาลวัดสร.ะแก้ว
 
 

ติดต่อเรา