งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561 พร้อมทั้งร่วมชมการแสดงจากเด็กนักเรียนและชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆในจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา