กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังวน

โรงเรียนบ้านวังวนได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน นายจรินทร์ ถาวรสิน และคณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน
ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง การมอบเกียรติบัตร และการแจกอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี
กิจกรรมภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพ/บรรยาย  น.ส.หทัยรัตน์  สมานมิตร ครูโรงเรียนบ้านวังวน

ติดต่อเรา