โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

                                    โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

             โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม นายมนตรี  บุญสมนึก  และคณะครู

ภายในกิจกรรมประกอบด้วย  การแสดง   การมอบทุนการศึกษา   และการแจกอาหาร  เครื่องดื่ม   ของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี

ติดต่อเรา