ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะในเขตอำเภอเมืองสระแก้วหรือใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะในเขตอำเภอเมืองสระแก้วหรือใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการ 1122

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา