ด่วน!! แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

แจ้งโรงเรียนให้มารับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านสี่แยก
  2. โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
  3. โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

รับหนังสือได้ที่ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา