โรงเรียนบ้านทุ่งพระ รับการประเมินโครงการส่งเสริมมารยาทไทยจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

วันนี้ (11 มกราคม 2561) โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โดยนายประวิทย์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ คณะครู และนักเรียน เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 จากคณะกรรมการประเมิน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งพระเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย กับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย (วิถีถิ่นไทย)              เพื่ออนุรักษ์ รักษา มารยาทความเป็นไทยให้คงไว้ และดำรงไว้ตลอดไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

ติดต่อ สพป.สก.1