หลักสูตรคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(แนบท้ายประกาศ)

คลิกดูรายละเอียดที่นี่111

ติดต่อเรา