พิธีสวนสนามลูกเสือ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
พิธีสวนสนามลูกเสือ
พร้อมทั้งให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์
ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2557
LU1 LU2 LU3 LU4 LU5 LU6 LU7 LU8 LU9 LU10 LU11 LU12 LU13 LU14 LU15

ติดต่อเรา