ขอความร่วมมือโรงเรียนช่วยตรวจสอบรายชื่อกรรมการคุมสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนฃั้นป.1

   ขอคาวมร่วมมือทางโรงเรียนช่วยตรวจสอบรายชื่อกรรมการแต่ละโรงเรียน ในร่างคำสั่งการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ที่จะดำเนินการสอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  หากโรงเรียนใดที่ต้องการแก้ไขรายชื่อกรรมการคุมสอบ หรือแก้ไข ชื่อ-สกุล กรรมการให้ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่กลุ่มไลน์ RT เขต 1 หรือส่งmail มาที่ [email protected] หรือแจ้งทางโทรศัพท์ 093-1245957 ศน.สีไพล พรหมศิริเดช ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561

 

Pla

 

 

ติดต่อเรา