คณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 1 การอ่านได้มานิเทศ และให้คำชี้แนะในการขับเคลื่อนนโยบาย

ขอขอบพระคุณท่านผอ.พิจิตร บำรุงชาติ ผอ.ผกาพร พรหมดำรงค์ ผอ.ธนกร แนวน้ำพอง คณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 1 การอ่านได้มานิเทศ และให้คำชี้แนะในการขับเคลื่อนนโยบาย แก่โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ในวันอังคารที่ 9 ม.ค. 2561 ค่ะ

 

ติดต่อ สพป.สก.1