การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เดือน มกราคม พ. ศ. 2561  นายโกเมศ  อำนวย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  ขอข้อแนะนำในการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

 

ติดต่อเรา