เยี่ยมครูและนักเรียน โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์


อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา