การประชุมติดตามปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 พร้อมด้วย นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางสาวละออ จรรยา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทีมคณะทำงานติดตามและช่วยเหลือการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด ได้จัดประชุมเพื่อติดตามปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตสถานศึกษา ในวันที่ 5 ม.ค. 2561  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เวลา 08.30 น. โดยมีคุณครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ติดต่อเรา