คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ปี 2561

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่

      นำโดย  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายมนตรี บุญสมนึก และคณะครูพร้อมทั้งนักเรียน

ร่วมจัดงานวันขึ้นปีใหม่   

ในวันที่ 4 มกราคม 2561   ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

ติดต่อเรา