แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับแผ่นซีดีโครงการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย”

          ด้วย มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอนาคตไทย จัดทำโครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 4 มิติ ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับแผ่นซีดีโครงการดังกล่าว มีทั้งหมด 11 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านพระเพลิง

2. โรงเรียนทับทิมสยาม 05 

3. โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์)

4. โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น)

5. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

6. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตร

7. โรงเรียนบ้านบึงพระราม

8. โรงเรียนบ้านภูเงิน

9. โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

10. โรงเรียนบ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์)

11. โรงเรียนบ้านป่าระกำ

**สามารถรับซีดีได้ที่บล็อกของโรงเรียน (สพป.สระแก้ว เขต 1)

ติดต่อ สพป.สก.1