ประกาศสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pyo1.go.th หรือ โทรสอบถาม 0-5488-7206 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

Message us