ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560

         คุรุสภา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพที่มีมาตรฐานการปฎิบัติงาน และการประพฤติปฎิบัติตนดี มีผลงานการสอนดีเด่น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด จำนวน 3 รางวัล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th

ติดต่อ สพป.สก.1