ประชุม conference และ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม Conference และ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริต

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

ติดต่อเรา