สังสรรค์วันปีใหม่ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2561 ณ ลานจอดรถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อเป็นการสังสรรค์ปีใหม่ 2561  บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และมีความเป็นกันเอง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีต่อหมู่คณะเป็นอย่างยิ่ง


ติดต่อเรา