“บัณฑิตน้อย อนุบาลวัดสระแก้ว”

14 มีนาคม 2557  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 2)
ณ อาคารอเนกประสงค์

anigif

Message us