กิจกรรม MILO Sports Development Program in Schools

       ด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ ตราเนสท์เล่ ไมโล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม MILO Sports Development Program in Schools  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กไทย ตั้งแต่อายุ ๗ – ๑๒ ปี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ หากโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก และมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ส่งแบบตอบรับมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  >>> รายละเอียดกิจกรรม  / แบบตอบรับ

ติดต่อเรา