แจ้งผู้เกษียณฯ พ.ศ. 2560 รับแฟ้มประวัติคืน

กลุ่มการเงินฯ ขอแจ้ง ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2560 ให้ท่านมารับแฟ้มประวัติของตนเองคืนได้แล้ว

โดยสามารถติดต่อขอรับแฟ้มประวัติได้ที่ กลุ่มการเงินฯ สพป.สระแก้ว เขต 1 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เริ่มติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

สอบถาม กลุ่มการเงินฯ โทร. 037-425465

ติดต่อ สพป.สก.1