การแถลงข่าว การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๓ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ติดต่อเรา