การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังสมบูรณ์ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ติดต่อเรา