รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2561 

         สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.yst1.go.th หรือ โทร. 0-4571-2514 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

ติดต่อเรา