การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา