ร่างคำสั่ง O-NET

โรงเรียนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลคำสั่ง O-NET ให้ Download จาก Remote drive กลุ่มนิเทศ ฯ แล้วแจ้งแก้ไขในไลน์กลุ่ม O-NET เขต 1 เท่านั้น ไม่ส่งในไลน์ส่วนตัว ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยแจ้งสนามสอบ ระดับชั้น เพื่อสะดวกในการค้นหาและการแก้ไข  ถ้ารายชื่อซ้ำ หรือเกษียณอายุราชการแจ้งเปลี่ยนให้ด้วย 

ติดต่อเรา