แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ/จ้างเหมา นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ/จ้างเหมา นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างยืมเงิน และจะดำเนินการจ่ายทดรองให้โรงเรียนในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วันประชุมผู้บริหาร

ติดต่อเรา