ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อ 25 ธันวาคม 2560 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดสระแก้ว เรื่องการกำหนดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 การเล่นเกมส์แข่งขันชิงรางวัล การละเล่นภาคสนาม การแจกของขวัญ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมอื่นๆ และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะทำงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา