กำหนดการประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา ปี 2557

แจ้งกำหนดการประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันอาเซียน ปี 2557 คณะกรรมการจะประเมินโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมินในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ดังนี้
เวลา 09.30 – 11.00 น โรงเรียนบ้านหินกอง     

เวลา 11.30 -12.30 น. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

เวลา 13.30 – 15.00 น. โรงเรียนบ้านคลองหาด

ติดต่อเรา