การสำรวจสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ ข้อมูลการใช้ยาในทางที่ผิด รูปแบบการใช้แบบสลับตัวยาและผสมผสาน โดยใช้แบบสำรวจข้อมูล(Google From) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยกรอกข้อมูลตามแบบเว็บไซต์ของแต่ละภาค สำหรับจังหวัดสระแก้ว ใช้ ภาคกลาง goo.gl/d4ABw7 เอกสารดังแนบ

scan0044

ติดต่อเรา