เลี้ยงส่งครูย้าย คุณครูรัตนชัย ชะลาลัย (ครูเบิ้ม)

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งคุณครูรัตนชัย  ชะลาลัย ครูเบิ้ม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ผู้อำนวยการ คณะครูเดินทางไปส่งที่ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

BOM1 BOM2 BOM3 BOM4 BOM5 BOM6 BOM7 BOM8 BOM9 BOM10 BOM11 BOM12 BOM13 BOM14 BOM15 BOM16 BOM17 BOM18 BOM19 BOM20

ติดต่อเรา