ประชุมรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี 2560 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและมอบของขวัญขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ด้วย

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

Latest posts by โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ (see all)
ติดต่อเรา