แจ้งตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

    ตามที่ สพป.นครนายก ได้แจ้งกำหนดการและสถานที่ ในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67   และขอให้คณะกรรมการตัดสิน มาปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2561  โดยตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   ได้ที่ http://www.central67.sillapa.net/sp-center/ 

>>> IMG

ติดต่อเรา